Toru Matsumoto ''花とソルジャー''

''ホーミー''
Music by Toru Matsumoto
Film by Eiichi Takahashi


Cast
Kunii Bin
Yumikoteradance

Staff
lighting - Kazutomo Ogata
costume - Haruka Takahashi
make-up - Kanamu Kusakae


Toru Matsumoto
http://torumatsumoto.com